Lid worden?

Vrijwilliger

OCHTEN 4 MEI 2024

Het thema van herdenken en vieren in 2024 is Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.

Met dit thema wordt aandacht gevraagd voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn in de levens van mensen en bijvoorbeeld ook in het uiterlijk van ons dorp.

Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Natuurlijk vraagt dit om ieders verantwoordelijkheid, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.

 

 

 

 

 

Laten we herdenken en vieren. Iedere inwoner van Ochten en Eldik willen we graag ontmoeten tijdens de herdenking. Er zal tijdens de plechtigheid onder meer muzikale begeleiding zijn en een inbreng van de scholen.

In de periode voorafgaand aan de herdenking en ook de komende jaren zal op de scholen in Ochten aandacht worden besteed aan het thema “Dit was Ochten, dit is Ochten”.

Maakt u gebruik van de vrijheid samen te herdenken? Het programma start 4 mei om 19.30 uur bij het monument aan de Kerkstraat in Ochten.