Lid worden?

OCHTEN 4 MEI 2022

Het thema van het herdenken en vieren in 2022 is Vrijheid in verbondenheid

De coronacrisis heeft ons letterlijk afstand tot elkaar laten ervaren. Dit heeft met ons allemaal iets gedaan. Inmiddels kunnen we elkaar steeds meer fysiek ontmoeten, maar dit betekent niet automatisch dat we ons verbonden voelen. Laten we ons daar bewust van zijn en ervoor open staan hier opnieuw inhoud aan te geven.

Natuurlijk denken we in deze tijd ook in het bijzonder aan de spanningen elders in de wereld. Juist nu in ons deel van de wereld een oorlog woedt en mensen op de vlucht zijn. Eens te meer blijkt dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Stilstaan bij onze eigen vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van anderen.

Een thema dat vraagt om verbondenheid met de mensen om ons heen. Ook met mensen die gevlucht zijn en onder ons een plek gevonden hebben.

 

 

 

 

In deze tijd des te meer reden om te herdenken en te vieren. Herdenken kan gelukkig weer fysiek plaatsvinden bij het monument, waarbij we graag weer iedere inwoner van Ochten en Eldik willen verwelkomen. Laten we ook hier onze verbondenheid tonen. Na afloop van de herdenking is er een bijeenkomst in het dorpshuis van Ochten. Informatie over het programma in het dorpshuis volgt.

Er zal tijdens de herdenking muzikale begeleiding zijn en een inbreng van de scholen. In de periode voorafgaand aan de herdenking zullen leerlingen bezig gaan met het thema Vrijheid in verbondenheid. Ziet u de vogelhuisjes nog hangen in het dorp? Hiermee hebben de kinderen vorig jaar beeld gegeven aan de vrijheid. Sta er nog eens bij stil.

Maakt u gebruik van de vrijheid te herdenken?