Op 4 mei 2019 herdenken wij in Ochten, met jong en oud, in samenwerking met de Harmonie en het Nederlands Hervormd kerkkoor, alle oorlogsslachtoffers omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De herdenking vindt plaats bij het monument ter nagedachtenis aan het 44e Regiment Infanterie voor de Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkstraat in Ochten.

Tussen 2016 en 2020 is het thema van het herdenken en vieren van het Nationaal Comité 4&5 mei: “Geef vrijheid door”. Het is een oproep aan iedereen om zich in te zetten voor vrijheid en te beseffen wat vrijheid betekent. In 2019 wordt in het bijzonder stil gestaan bij “In vrijheid kiezen”.

Na de herdenking bij het monument is iedereen welkom in het Dorpshuis Ochten.

PROGRAMMA
19.30 uur Aanvang herdenking bij het monument met medewerking van de Harmonie en het Hervormd Kerkkoor.
20.00 uur Herdenken in 2 minuten stilte. Aansluitend kranslegging bij het monument.
20.15 uur    Einde herdenking.

Na de herdenking wordt er koffie, thee of limonade aangeboden in het  Dorpshuis Ochten. Aansluitend zullen leerlingen van de drie basisscholen een presentatie geven over één van de door hen geadopteerde monumenten.
Iedereen is welkom!